Členství:   

 

  řádné: jednorázové zápisné

500,- Kč

       členské příspěvky:

 

       - děti do 10 let

100,- Kč/měsíc

       - nevýděleční

200,- Kč/měsíc

       - výděleční

400,- Kč/měsíc

  externí (většinou majitelé soukromých koní, kteří jsou registrovaní v našem klubu a mají za náš klub vystavené sportovní licence)

 

1.000,- Kč/rok

 čestné

 

 kolektivní

 

 Ustájení koní: 

 

 boxy 4,5 x 3,5m                                                                                                           

(v ceně je zahrnuto ustájení v boxe, místování, podestýlka sláma, krmivo 2x denně - mačkaný oves, mačkaný ječmen, řepné řízky, seno, solný liz) - cenu lze po dohodě snížit, pokud si majitel místuje sám včetně občasné výpomoci s chodem a provozem stáje

5.000,- Kč/měsíc

 pastevní ustájení (pouze v pastevním období)                                                             

(v ceně je zahrnuto umístění koně na pastvinách s přístřešky, jadrné krmivo 1x denně - mačkaný oves, mačkaný ječmen, řepné řízky; solný liz)

   

K dispozici klubovna, šatna a sedlovna, 5ha pastvin, překážkový materiál, osvětlený lonžovací kruh, osvětlená písková jízdárna s geotextilií 28 x 44m. V místě působí licencovaný trenér. 

4.000,- Kč/měsíc

 

 

 

Zdarma za odvoz kvalitní koňský hnůj